Grensloos vzw

Welkom

Grensloos vzw is er voor iedereen die sociaal uitgesloten is. Dit kan omwille van verschillende redenen zoals een te beperkt inkomen, ziekte, vereenzaming. Mensen in armoede ervaren meestal een gemis aan sociale grondrechten als het gaat over hun gezondheid, relaties, het inkomen, de woonsituatie, werk, vrije tijd, onderwijs en de toegang tot de maatschappelijke dienstverlening. Het ene probleem brengt vaak het andere mee. Het gaat dus over meer dan een beperkt inkomen. Soms weten mensen niet waar ze terecht kunnen, missen ze informatie, durven ze geen hulp zoeken of missen ze de nodige sociale contacten om er te geraken.


Heb je de nieuwe pagina onder de "MENU-knop" al gevonden? "Grensloos Events" Hier kan je lezen waar we zoal te vinden zijn...

Informatie

Maatschappelijke zetel:

Grote Baan 52
2380 Ravels

Telefoon: 014 / 70 06 34
GSM: 0491 / 91 24 94

Rekeningnummer BE79 0017 7096 1433

email: info@grensloosvzw.be

Facebookpagina: Grensloos vzw

Ondernemingsnummer: 0633.956.861